https://stowarzyszenie-trojka.webnode.com/_files/200000006-20db721d58/aaaa.JPG

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”

 

Zarząd Stowarzyszenia

serdecznie zaprasza Członków STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”

do udziału w Walnym Zebraniu

 

Termin spotkania:

10 grudzień 2013 roku o godz. 15:30 (I termin)

10 grudzień 2013 roku o godz. 16:00 (II termin – w przypadku braku quorum w I terminie)

 

Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13M, sala 35

 

Program spotkania:


1.    Otwarcie spotkania i powitanie uczestników.  
2.    Wyłonienie Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej

  1. Wybór nowego Zarządu STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”.
  2. Wybór Komisji Rewizyjnej
  3. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”.

 

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia „TRÓJKA”