2011 rok

* UNO - UNIWERSYTET NOWOCZESNEGO OBYWATELA

*BDU - "DZIEJE WARNII I MAZUR W OCZACH DZIECI"

* FUTBOLL TO JEST TO

* BAJKOWY FESTYN RODZINNY

* SPORTOWE WAKACJE

*PO FIO - "W ZDROWEJ SZKOLE ZDROWY UCZEŃ"

* PODWÓRKOWA GWIAZDKA

Działania w 2011 roku

UNO - UNIWERSYTET NOWOCZESNEGO OBYWATELA

2012-08-03 21:48
28.01.2011 ZAWARCIE UMOWY WSPÓLPRACY Z, EUROCOLSUNTANT, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYZENIA „TRÓJKA”