UNIWERSYTET DZIECI

Uczniowie klas młodszych I B II A i II B w tym roku szkolnym 2012/2013 biorą udział w projekcie realizowanym w ramach Uniwersytetu Dzieci. Jest to program wykładów i warsztatów naukowych obejmujących uniwersyteckie spektrum nauk. Program akademicki „Odkrywanie – doświadczamy i bawimy się” skierowany jest do studentów w wieku  6 – 7 letnich, a więc takich, które rozpoczynają edukację szkolną. Dzieci rozpoczynające szkolną edukację, przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania. Zadają dużo pytań i chętnie działają.

W ramach tego projektu realizowane są nowoczesne programy edukacyjne dla dzieci młodszych, wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich, wykorzystujące aktywne metody nauczania. Tematyka zajęć wykracza poza program szkolny, a prowadzącymi są pracownicy naukowi i inni specjaliści.

Program objmuje10 warsztatów z 5 obszarów nauk: społecznych, przyrodniczych, humanistycznych, formalnych i politechnicznych, które poprowadzą pracownicy akademiccy i inni specjaliści z danej dziedziny, a ponad to: wykład akademicki na uczelni wyższej, oraz zadania uaktywniające wiedzę zdobytą podczas warsztatów do zrealizowania po warsztatach i zadania realizowane przed warsztatami jako zadanie przygotowujące dzieci do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie warsztatowe. Dodatkowo dzieci mogą wykazać się aktywnością w internetowych szkolnych klubach naukowych. Warsztaty dla dzieci odbywają się w szkołach, w ciągu pierwszego roku programu.

Nauczyciele przez dwa lata trwania programu uczęszczają na seminaria, które odbywają się na uczelniach wyższych. Przy wsparciu mentorów nauczyciele przygotowują scenariusze lekcji, oparte na metodzie pytań i doświadczeń i realizują je w swoich szkołach.