UNO - UNIWERSYTET NOWOCZESNEGO OBYWATELA

2012-08-03 21:48

28.01.2011 ZAWARCIE UMOWY WSPÓLPRACY Z, EUROCOLSUNTANT, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYZENIA „TRÓJKA”