Warsztaty geograficzne

2011-05-25 22:47

odbyły się 20.05.2011 roku i poświęcone były położeniu geograficznemu Warmii i Mazur. Głównym celem tego spotkania było ukazanie dzieciom dawnych i obecnych granic naszego regionu oraz przedstawienie atrakcyjnych miejsc Warmii i Mazur. Na zajęciach mieliśmy do dyspozycji mapy przedstawiające:

  • krainy geograficzne Warmii
  • krainy historyczne województwa warmińsko-mazurskiego
  • krainy geograficzne Mazur
  • Warmię z podziałem na komornictwa
  • Prusy Książęce i Warmii w XVI wieku
  • Warmia i Mazury dziś.

Na podstawie informacji przygotowanych przez nauczyciela  i projekcji multimedialnych przedstawiających atrakcyjne i charakterystyczne miejsca regionu, dzieci samodzielnie projektowały herb Warmii i Mazur. Następnie w zespołach zadaniowych dopasowywały obecne nazwy miejscowości do nazw niemieckich. W trakcie przerwy dzieci częstowały się owocami, sokami i innymi zdrowymi przekąskami.

 Warsztaty geograficzne uświadomiły dzieciom jak dużo atrakcyjnych i ciekawych miejsc jest w naszym regionie oraz rozbudziły ich miłość do ziemi rodzinnej.