Deklaracja Członkowska

DEKLARACJA członkowska

STOWARZYSZENIA „TRÓJKA”

IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES:

 

TELEFON:

E-mail:

 

Zgłaszam niniejszym akces przystąpienia do Stowarzyszenia

 

Przystępując do Stowarzyszenia zobowiązuję się przestrzegać zapisów Statutu

(do pobrania pod adresem

WWW: https:// stowarzyszenie-trojka.webnode.com

 

oraz w siedzibie Stowarzyszenia)

 

a także dokonać wpłaty opłaty członkowskiej – 25 zł PLN rocznie,

 prosimy o przelewy na konto.

 

 

................................................................................

(Czytelny podpis)

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:

10124055981111001034962540

Bank PK0 SA Olsztyn ul. Dąbroszczaków

Podpisaną deklarację  prosimy złożyć pod adresem

STOWARZYSZENIE „TRÓJKA”

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie

Ul. Kołobrzeska 13M

10- 445Olsztyn

Tel. 89 5331270