Międzypokoleniowa Akademia w czasie Dni Otwartych SP3

2013-03-29 09:56

"Międzypokoleniowa Akademia Aktywności Doświadczenia Łączą Pokolenia"

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Doświadczenia Łączą Pokolenia – Międzypokoleniowa Akademia Aktywności przewiduje różne formy aktywności: poznawczą, ruchową, teatralną, plastyczną i muzyczną. Seniorzy i dzieci w czasie zajęć zgłębią różnorodne zagadnienia, przełamią stereotypy, odkryją swoje talenty, zauważą, że międzypokoleniowe współdziałanie daje nie tylko radość, ale i możliwość wzbogacenia siebie Zajęcia zaplanowane na sobotnie przedpołudnia będą trójczłonowe: zajęcia edukacyjne, warsztaty, prezentacja efektów działań. Niektóre ze spotkań odbędą się w plenerze lub na basenie. Tematyka zajęć została tak przemyślana, aby była interesująca dla młodszego i starszego pokolenia. Są to treści związane z codziennością np. ze zdrowym stylem życia, regionem, podróżami, rozrywkami umysłowymi, komunikacją interpersonalną itp. Różnorodność form warsztatowych wynika z oparcia organizacji wspólnego działania dorosłych i dzieci na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera Teoria ta zakłada m.in., że uczący się musi obudzić w sobie naturalne zdolności, które będą źródłem jego kreatywności i żywotności oraz chęci do zabawy

Każde spotkanie będzie kończyło się prezentacją dokonań poszczególnych grup aktywności, aby wszyscy zostali docenieni za swoje zaangażowanie i kreatywność.

 Ukoronowaniem działań podjętych w projekcie Doświadczenia Łączą Pokolenia – Międzypokoleniowa Akademia Aktywności będzie festyn. W czasie tej imprezy uczestnicy projektu otrzymają dyplomy ukończenia Akademii. Beneficjenci będą również współorganizatorami festynu. Dorośli pomogą malować twarze dzieciom, pokażą jak się szydełkuje czy robi wycinanki, zagrają w gry planszowe. Dzieci zademonstrują rówieśnikom dawne zabawy dla dzieci i będą miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności muzycznych i aktorskich. Wszyscy będą mogli wziąć udział w trzypokoleniowych konkurencjach sportowych np. biegach z woreczkiem na głowie.

 

Więcej o projekcie na stronie www:

https://miedzypokoleniowaakademia.webnode.com/


Projekt dofinansowany jest  z 

RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012-2013

MINISTERSTWA PROCY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf